november 28, 2021

«Det villaste, viltraste, morosamaste og mest tankevekkjande eg har lese på lenge»

«Det villaste, viltraste, morosamaste og mest tankevekkjande eg har lese på lenge» Tekst og foto: HGUt Med orda i overskrifta innleia redaktør i magasinet Bondevennen, Bothild […]
februar 23, 2022

Om kvifor vatn alltid er sterkare enn stein

Om kvifor vatn alltid er sterkare enn stein Den potensielt korte og tragiske historia om ein art som kom, såg, erobra og tapte (fordi den valde […]
desember 27, 2022

Kulturell motorikk. Om å finna Vegen heim

Kulturell motorikk. Om å finna Vegen heim Av Prof. Dag Jørund Lønning Verken politikarar, eit kvasigrønt skifte eller «ny teknologi» kjem til å redda oss frå […]
mai 29, 2023

Om gyvel i det vesle og det store bildet

Om gyvel i det vesle og det store bildet Det å skulda naturmangfaldstap på plantar er like lite treffsikkert som det å skulda klimaendringar på kyr. […]
juni 28, 2023

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen Av Prof. Dag Jørund Lønning Eit industrielt jordbrukslandskap er eit uhyre goldt landskap. Naturen sine produktive prosessar er sette ut […]