august 8, 2018

Nei, avisa Nationen, nye idear og aktørar trugar ikkje norsk landbruk. Det er snarare tvert om!

Nei, avisa Nationen, nye idear og aktørar trugar ikkje norsk landbruk. Det er snarare tvert om!   Kommentar til leiarartikkel i Nationen 08.08.18   Av Dag […]
oktober 29, 2018

The New Green Revolution part 2: Teaming with nature

The New Green Revolution part 2: Teaming with nature Welcome to Bryne in Western Norway 15 – 16 March, for one of the most important conferences […]
mars 5, 2019

Program lansering Jordboka II 15 – 16 mars 2019

Den nye grøne revolusjonen: Menneske og natur på same lag   Storstova, Bryne, 15 – 16.mars 2019   Lanseringsseminar:     Programleiar: Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør […]
april 26, 2020

Nærleik

Nærleik Tekst og foto: prof. Dag Jørund Lønning Å stå opp i gryinga ein sundagsmorgon, og ha heile verda for seg sjølv i fleire timar. Å […]
mai 20, 2020

HGUt leiar storsatsing på naturbyggjande/regenerativt landbruk i Rogaland

HGUt leiar storsatsing på naturbyggjande/regenerativt landbruk i Rogaland PRESSEMELDING 20.05.20 Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet […]
juli 16, 2020

Fuglen og framtida. Ei lita historie om lokalt og globalt

Fuglen og framtida. Ei lita historie om lokalt og globalt Tekst og foto: Dag Jørund Lønning Her er ein hyllest til ein ekte verdsborgar. Kjent og […]
januar 14, 2021

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods Ei dramatisk forteljing om underleg bilkøyring, kriselåge temperaturar, god musikk og tendensar til PTSD   Av […]