juni 28, 2023

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen Av Prof. Dag Jørund Lønning Eit industrielt jordbrukslandskap er eit uhyre goldt landskap. Naturen sine produktive prosessar er sette ut […]
mai 29, 2023

Om gyvel i det vesle og det store bildet

Om gyvel i det vesle og det store bildet Det å skulda naturmangfaldstap på plantar er like lite treffsikkert som det å skulda klimaendringar på kyr. […]
desember 27, 2022

Kulturell motorikk. Om å finna Vegen heim

Kulturell motorikk. Om å finna Vegen heim Av Prof. Dag Jørund Lønning Verken politikarar, eit kvasigrønt skifte eller «ny teknologi» kjem til å redda oss frå […]
februar 23, 2022

Om kvifor vatn alltid er sterkare enn stein

Om kvifor vatn alltid er sterkare enn stein Den potensielt korte og tragiske historia om ein art som kom, såg, erobra og tapte (fordi den valde […]
november 28, 2021

«Det villaste, viltraste, morosamaste og mest tankevekkjande eg har lese på lenge»

«Det villaste, viltraste, morosamaste og mest tankevekkjande eg har lese på lenge» Tekst og foto: HGUt Med orda i overskrifta innleia redaktør i magasinet Bondevennen, Bothild […]
april 14, 2021

Å laga mold av mose

Å laga mold av mose Vipps så har ein ei fullgod karbonkjelde som verken slepper ut store mengder CO2 eller fremjar pløying. Av Dag Jørund Lønning […]
januar 14, 2021

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods Ei dramatisk forteljing om underleg bilkøyring, kriselåge temperaturar, god musikk og tendensar til PTSD   Av […]
desember 30, 2020

2020. Året då Erobraren vart erobra

2020. Året då Erobraren vart erobra Av prof. Dag Jørund Lønning Fleire og fleire røyster frå heile verda seier no rett ut det mange kanskje har […]