Bønder i soloppgang?

Artikkelsamling. Kom på Boksmia Forlag i 2000.

Landbruket er på veg ut, heiter det. Folk flytter frå bygdene og vil bu i storbyar. I denne boka møter du folk som ser det annleis: forskarar som hevdar at bygdene vil vekse i åra som kjem, ein svensk forskar som viser at familielandbruket og ikkje landbruksindustrien er den driftsforma som har framtida for seg, ein forskar frå USA som viser at annleisbønder ikkje berre overlever, men er blant dei få som tener pengar i landbruket, ordførarar i kommunar som leg til rette for nye bønder og ungdommar som vil satse på landbruk.

Boka kan kjøpast gjennom haugenbok.no