Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

 

Publisert 2012.

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn:

Lokalsamfunnet som kreativ allmenning