Næringsutvikling i tomme fjøs

Publisert 2011

HLB gjennomførte ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram «Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner». Programmet skulle produsera kunnskap om korleis dei mange tomme driftsbygningar i Nordland og landet forøvrig eventuelt kan takast i bruk til nye næringsformål.

 

HLB Arbeidsrapport 1 2011 utsending