Lokal mat for lokal utvikling. Mot Matregion Møre og Romsdal?

Publisert 2016

«Lokalmat» og «lokal mat» er ikkje det same! Denne rapporten drøftar korleis lokal mat kan bli viktigare i lokal og regional verdiskaping.

Lokal mat for lokal utvikling Arbeidsrapport endeleg