Grønsaker og dekkvekstar tett i tett

Filmen om dei tørkesterke jordbokgrønsakene. HLB-garden sommaren 2018

 

Her er filmen om den første sommaren på HLB sitt forsøksfelt. Feltet er drive etter jordbokmetoden. Våre grønsaker vart Noregs mest omtalte sommaren 2018 på grunn av dyrkingsmetoden sin ekstreme evne til å takla tørke: