Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling

Publisert 2010

Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport Fellesskapsturisme.  Reiseliv som kjelde til lokal utvikling. Dømet Ringholmen på Nordmøre  lanserer ei ny tilnærming til reisemålsutvikling der ein legg langt større vekt på lokale/regionale turistar og breiare nettverk av lokale leverandørar/medverkarar. Rapporten byggjer på forskingsprosjektet Ringholmen som ressurs i kulturøkonomien.

Last ned:

Fellesskapsturisme