Byfolk om bønder. Kan landbruket gje Sandnes ein unik byidentitet?

Publisert 2013.

Første delrapport i fou-prosjektet «Landbruksbyen Sandnes».

Arbeidsrapport Sandnes byfolk