Regeneration International

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er som einaste nordiske kunnskapsorganisasjon teken opp som partner i verdsorganisasjonen for regenerativt landbruk.

På deira heimesider finst det veldig mykje informasjon både om spennande dyrkingsteknikkar og karbonbinding i jord.

Besøk Regeneration International her.