Liv i fjøsan

Kom på Forlaget Press i 2013. Samarbeid med fotograf Rune Johansen. Resultat av lengre forskingsprosjekt i Nordland.

Forlagets omtale:

Dette er en annerledes bok om bygdeutvikling. Med utgangspunkt i en visjon om levende Nordlandsbygder iverksatte Fylkesmannen i Nordland i 2007 et prosjekt der ti gamle fjøs i to kommuner/områder skulle utvikles fra å være tomme bygninger til å bli levende nærings- og kulturinstitusjoner. I Liv i fjøsan dokumenteres disse prosjektene, og vi møter menneskene som har vært involvert. Men boken kan også leses som en selvstendig betraktning over kulturlandskap og identitet, tradisjonsbevissthet og nytenkning, næringsutvikling og bærekraft, der både livskvalitet og økonomi er settes inn i en større sammenheng.

Boka kan kjøpast frå forlaget og gjennom mange nettbokhandlarar.