juni 28, 2023

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen

Om skurkar og planteheltar i nitrogenørkenen Av Prof. Dag Jørund Lønning Eit industrielt jordbrukslandskap er eit uhyre goldt landskap. Naturen sine produktive prosessar er sette ut […]