mai 29, 2023

Om gyvel i det vesle og det store bildet

Om gyvel i det vesle og det store bildet Det å skulda naturmangfaldstap på plantar er like lite treffsikkert som det å skulda klimaendringar på kyr. […]