januar 14, 2021

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods

Viktige grunnar til at eg mislikar kulde men likar Mods Ei dramatisk forteljing om underleg bilkøyring, kriselåge temperaturar, god musikk og tendensar til PTSD   Av […]