april 30, 2018

Den skapande forskaren

Den skapande forskaren Boka kom på Tapir akademisk forlag i 2011, og er eit utdrag av metodedelen i dr.philos-arbeidet mitt. Forlagets omtale: Samfunnsforskaren både kan og […]