Kva er nyskaping?

Boka er eit utdrag av mi dr.philos-avhandling. Den kom på Boksmia forlag i 2010. Boka blir nytta som pensumlitteratur.

Forlagets omtale:

Kva kjenneteiknar nyskaparane, kven er dei og kva mål har dei? Med bakgrunn i 15 års forskings- og utviklingsarbeid i småsamfunn i Norge og andre land, og med band til filosofar som Heraklit, Nietzsche og Robert Pirsig, gir bygdeforskar og dr. philos Dag Jørund Lønning sine svar. Nyskaparane er “brennande sjeler”. Dei er heile tida under vegs, og dei prøver ut nye tenkjemåtar og nye løysingar. Difor bør norsk innovasjonspolitikk flytte fokuset over til å leggje forholda til rette for at desse skal utfalde seg og bli fleire. Me bør, skriv han, lage kreative allmenningar. Lønnings originale arbeid kan gi impulsar også for andre samfunnsområde, som produktutvikling, kunst og litteratur.

Boka kan kjøpast gjennom haugenbok.no