april 30, 2018

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying Boka kom på Jæren forlag i 2014. Mobilisering – det å få andre med – er noko av […]
april 30, 2018

Den skapande forskaren

Den skapande forskaren Boka kom på Tapir akademisk forlag i 2011, og er eit utdrag av metodedelen i dr.philos-arbeidet mitt. Forlagets omtale: Samfunnsforskaren både kan og […]
april 30, 2018

Kva er nyskaping?

Kva er nyskaping? Boka er eit utdrag av mi dr.philos-avhandling. Den kom på Boksmia forlag i 2010. Boka blir nytta som pensumlitteratur. Forlagets omtale: Kva kjenneteiknar […]
april 30, 2018

Den norske bygda og den store verda. Om lokal utvikling i ei global tid.

Den norske bygda og den store verda. Om lokal utvikling i ei global tid. Artikkelsamling, men eg har skrive brorparten av boka. Kom på Telemarksforsking-Bø i […]
april 30, 2018

Bønder i soloppgang?

Bønder i soloppgang? Artikkelsamling. Kom på Boksmia Forlag i 2000. Landbruket er på veg ut, heiter det. Folk flytter frå bygdene og vil bu i storbyar. […]
april 30, 2018

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om   Dag Jørund Lønning   Denne kronikken stod i Bondevennen sommaren 2016 under vignetten «Fagstoff».   Gardsfellesskapet forvitrar […]
april 30, 2018

Gøy på landet. Landbruk i ei postmoderne tid

Gøy på landet. Landbruk i ei postmoderne tid Boka kom i 2000, og vart utgjeven på Samlaget. Boka var eit resultat av forskingsprosjektet “Rekruttering til landbruket”. […]
april 30, 2018

Verdiskapa eller bli verdiskapt

Verdiskapa eller bli verdiskapt Dag Jørund Lønning Denne kronikken stod på trykk først i Øyposten i 2010, deretter i Bergens Tidende i 2011. Innanfor eksistensfilosofi nyttar […]