april 30, 2018

Kunnskapen som snur om på det meste

Kunnskapen som snur om på det meste   Dag Jørund Lønning   Opphavleg publisert i Bondevennen november 2017   Debatten om mi nyleg framlagde Jordboka har […]
april 30, 2018

Verdsorganisasjonen for regenerativt landbruk

Regeneration International Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er som einaste nordiske kunnskapsorganisasjon teken opp som partner i verdsorganisasjonen for regenerativt landbruk. På deira heimesider finst […]
april 30, 2018

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar   Publisert 2012. Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
april 30, 2018

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg Publisert 2012 Mange regionar, kommunar og bygder i Noreg arbeider i dag med tilflyttingsproblematikk. Nokre lukkast betre enn andre. […]
april 30, 2018

Næringsutvikling i tomme fjøs

Næringsutvikling i tomme fjøs Publisert 2011 HLB gjennomførte ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram «Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og […]
april 30, 2018

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling Publisert 2010 Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport Fellesskapsturisme.  Reiseliv som kjelde til […]
april 30, 2018

Jordboka. Det fantastiske universet under føtene våre

Jordboka. Det fantastiske universet under føtene våre Jordboka kom på Forlaget Nyskaping i oktober 2017, og har på få manader selt fleire tusen eksemplar. Den har […]
april 30, 2018

Liv i fjøsan

Liv i fjøsan Kom på Forlaget Press i 2013. Samarbeid med fotograf Rune Johansen. Resultat av lengre forskingsprosjekt i Nordland. Forlagets omtale: Dette er en annerledes […]