april 30, 2018

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar   Publisert 2012. Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar. Utvikla på oppdrag for vestlandssamarbeidet Vestlandsk Vidsyn: Lokalsamfunnet som kreativ allmenning
april 30, 2018

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg Publisert 2012 Mange regionar, kommunar og bygder i Noreg arbeider i dag med tilflyttingsproblematikk. Nokre lukkast betre enn andre. […]
april 30, 2018

Næringsutvikling i tomme fjøs

Næringsutvikling i tomme fjøs Publisert 2011 HLB gjennomførte ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram «Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og […]
april 30, 2018

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling Publisert 2010 Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport Fellesskapsturisme.  Reiseliv som kjelde til […]
april 30, 2018

Jordboka. Det fantastiske universet under føtene våre

Jordboka. Det fantastiske universet under føtene våre Jordboka kom på Forlaget Nyskaping i oktober 2017, og har på få manader selt fleire tusen eksemplar. Den har […]
april 30, 2018

Liv i fjøsan

Liv i fjøsan Kom på Forlaget Press i 2013. Samarbeid med fotograf Rune Johansen. Resultat av lengre forskingsprosjekt i Nordland. Forlagets omtale: Dette er en annerledes […]
april 30, 2018

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying Boka kom på Jæren forlag i 2014. Mobilisering – det å få andre med – er noko av […]
april 30, 2018

Den skapande forskaren

Den skapande forskaren Boka kom på Tapir akademisk forlag i 2011, og er eit utdrag av metodedelen i dr.philos-arbeidet mitt. Forlagets omtale: Samfunnsforskaren både kan og […]